Psychodiagnostika

 

Jedná se o cílené psychologické vyšetření pomocí standardizovaných testů a rozhovoru s klientem. Můžeme se zaměřit na:

  • intelekt či jednotlivé mentální funkce
  • strukturu osobnosti
  • diagnostiku psychopatologických fenoménů - míru deprese, úzkosti, způsoby zacházení se stresem atp.
  • motivační aspekty výkonnosti člověka
  • zhodnocení silných a slabých stránek pro další kariérní směřování atp.