O MNĚNarodil jsem se v roce 1981. O několik let později jsem vystudoval jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studium jsem ukončil státní zkouškou v roce 2010. Od té doby se stále snažím dále vzdělávat a navyšovat své odborné kompetence prostřednictvím různých erudovaných kurzů a terapeutických výcviků. 


Absolvoval jsem mimo jiné kurz krizové intervence pro akutní případy psychologické pomoci, dále kurz poradenské propedeutiky, která tvoří základní rámec poradenské činnosti s páry, kurz vedení relaxací a další.

 Můj způsob práce ale nejvíce ovlivnil kompletní pětiletý psychoterapeutický výcvik v Terapii zaměřené na člověka (PCA) Carla R. Rogerse u Oldřicha Tegzeho v Brně, a který tvoří základ mé současné práce s klientem.

Pracoval jsem několik let jako psycholog u poradenské firmy, která se zabývala službami a dalším vzděláváním nezaměstnaným lidem. V rámci této činnosti jsem získal také zkušenosti s bilanční diagnostikou, což je kompletní psychodiagnostický rozbor osobnosti a intelektu se zaměřením na pracovní oblast,a která se také stala součástí mých služeb.

Kromě jiných získaných odborných zkušeností již také od roku 2012 spolupracuji s klinickým psychologickým zařízením, které nabízí služby jak dospělým, tak i dětským klientům.