Poradenství a psychoterapie

 

Poradenství a psychoterapie jsou způsoby psychologické pomoci, které se někdy mohou částečně překrývat. Poradenství je o pomoci zorientovat se v aktuální nelehké situaci, v pocitech a myšlenkách a lépe porozumět sám sobě.

Psychoterapie je o větší osobnostní změně, cestě na hlubinu. Často je to záležitost na delší čas, kdy se s klientem setkáváme v pravidelných sezeních. Mnohdy je nesnadné mluvit o svých potížích, věcech, co nás trápí a které jsme třeba ještě nikomu nikdy nesdělili.

V rámci této formy spolupráce nabízím doprovázení a pomoc v nelehkých životních situacích v bezpečném prostředí.

Můj přístup vychází z principů Na klienta zaměřené terapie C.R.Rogerse.

Podmínkami pro změnu v tomto stylu práce je opravdovost terapeuta, to, že se neskrývá za masku experta na klientův život a ten si obsah terapie určuje více sám. Druhou podmínkou je akceptace klienta takového, jaký je a třetí pak empatické porozumění, což znamená citlivé naslouchání a nevkládání osobních významů do klientova rámce.

Jsou-li tyto podmínky dodrženy, dochází díky potenciálu klienta k posunu, k úzdravě, k vyřešení a pochopení jeho záležitostí.