Bilanční diagnostika

 

Specifickým psychodiagnostickým odvětvím je bilanční diagnostika: tj. komplexní zhodnocení osobnosti, intelektu a dalších sledovaných fenoménů směřující k optimálnímu využití potenciálu člověka k jeho pracovnímu uplatnění. Výstupem je podrobná několikastránková zpráva pro klienta.