Krizová intervence

 

Jedná se o řešení situací akutních krizí (úmrtí blízkého člověka, ztráta zaměstnání, rozchod s partnerem, existenciální krize atp.), které člověka častokrát zcela „rozbijí“.

Zde je často zapotřebí se v krátké době zorientovat, postavit se nohama na zem, rozvrhnout si další kroky … v těchto případech se snažím přizpůsobit program a přijmout člověka v takové situaci v co nejbližším možném termínu.